Tachografo DTCO nuotrauka
Tachografo DTCO nuotrauka

ES persvarstė taisykles dėl vairavimo laiko pažeidimų ir tachografų naudojimo

Pradėjus taikyti Mobilumo paketo nuostatas ir išleidus naują „Smart Tacho 2” versiją, ES peržiūrėjo vairavimo laiko ir tachografo naudojimo pažeidimų sąrašą.

Pagal Europos direktyvą 2024/846, kurią atskiros valstybės narės turi perkelti į nacionalinę teisę iki 2025 m. vasario 14 d., trys pažeidimai bus vertinami kaip labai sunkūs. Būtent:

  • Kompensuojamojo poilsio nesuteikimas per du iš eilės sutrumpintus savaitės laikotarpius;
  • įprastinio savaitinio poilsio laikotarpio arba ilgesnio nei 45 valandų savaitinio poilsio laikotarpio transporto priemonėje praleidimas;
  • reikiamos informacijos neįrašymas į registracijos lapą.

2022 m. gegužės 2 d. ES reglamentuose Nr. 694 ir 695 išsamiai išvardyti pažeidimai, dėl kurių vežėjas gali prarasti gerą reputaciją. Be to, juose taip pat nurodyta, kad kai pažeidimų skaičius viršija tris pažeidimus vienam vairuotojui per metus, pažeidimo sunkumas didėja, o kai pasiekiama trijų labai sunkių pažeidimų vienam vairuotojui per metus riba, pradedama procedūra, dėl kurios gali būti prarandama būtent gera reputacija, taigi ir galimybė vykdyti vežėjo veiklą. „Vieno vairuotojo pažeidimų skaičius per metus” – yra vidutinė vertė, kuri apskaičiuojama bendrą visų vienodo sunkumo pažeidimų skaičių dalijant iš vidutinio per metus dirbančių vairuotojų skaičiaus. Tai leidžia vienodai vertinti įmones nepriklausomai nuo jų darbuotojų skaičiaus.

Dabar taisyklės atnaujintos atsižvelgiant į Direktyvą 2024/846, kuria papildytos naujais pažeidimais, dažnai susijusiais su poilsio laiku, peržiūrėtu kaip mobilumo paketo dalis, ir naujų išmaniųjų tachografų įdiegimu. Greta išvardytų pažeidimų, kurie vertinami kaip labai sunkūs, atsirado naujų pažeidimų, kurie vertinami kaip tik sunkūs. Tarp jų yra šie:

  • darbdavio nesugebėjimas padengti vairuotojų apgyvendinimo ne transporto priemonėje išlaidų;
  • transporto įmonės nesugebėjimas organizuoti savo veiklos taip, kad vairuotojai galėtų grįžti į darbovietę arba gyvenamąją vietą;
  • šalių, kurias vairuotojas kirto per kasdienį darbo laikotarpį, simbolių neįtraukimas į apskaitą;
  • šalių, kuriose vairuotojas pradėjo ir baigė savo kasdienę darbo dieną, simbolių neįtraukimas į apskaitą.
Dalytis naujiena: